elektronik1
elektronik 2
elekt3
elect4

Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrencilerimiz;

 1. Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilir.
 2. Elektronik haberleşme sistemlerine ilişkin radyo dalgalarının temel özelliklerini bunların haberleşmede kullanılışını ve modülasyon ilkelerini tanır.
 3. Telefon setini ve iletişim sistemlerini tanır, telefon kumanda ve bağlantı sistemleri de bilgi ve beceri kazanır.
 4. Modern telefon santralleri, devre ve paket anahtarlama yöntemlerine uygulanan bilgisayar kontrollü anahtarlama dahil, modern anahtarlama ilkelerini ve trafik kavramlarını bir sistem anlayışı içinde öğrencilere kazandırır.
 5. Televizyon ve Radyo tekniğinde ileri elektronik bilgi, beceri ve onarım yeteneği kazanır.
 6. Fiber Optik Haberleşme Sistemi, Uydu Haberleşme Sistemi ve GSM Haberleşme Sistemlerinde bilgi ve beceri kazınır.
 7. Mikroişlemcilerin programlanması ve mikroişlemci ile kumanda edilen sistemlerin kurulmasına ve kullanımına ilişkin ileri mikro elektronik bilgisini öğrenir.
 8. Bilgisayar kontrollü haberleşme sistemlerine yönelik bilgisayar ağlarının çalışma prensiplerini, işletilmesini ve uluslararası haberleşme standartlarını öğrenir.
 9. Bilgisayar donanımını, mesleki paket programları ve bilgisayar dilinde programlamayı öğrenir.

İş Alanları; 
Bu program mezunlarının iş alanları ve çalışma olanakları oldukça geniştir. Mezunlar; elektronik ve haberleşme teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı pek çok özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. Program mezunlarının iş bulma olanaklarının yoğun olduğu sektörler aşağıda sıralanan alanlarda vardır.

 1. Ülkemizde ve yurt dışında hızla büyüyen telefon ve internet sektöründe hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşları,
 2. Savunma sanayinin elektronik haberleşme birimleri,
 3. Kamu ve özel Televizyon-Radyo sektörü,
 4. Mobil haberleşme (GSM) şirketleri,
 5. Uydu haberleşme sektörü,
 6. Bilgi iletimi ve dağıtımıyla ilgili üretim, bakım ve onarım veren her türlü sektör,
 7. Hava, kara ve deniz taşımacılığı hizmeti veren kuruluşların radar birimleri.

Mezun öğrenciler dikey geçişle devam edebilecekleri lisans programları: 

 1. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 2. Elektrik Öğretmenliği
 3. Elektronik Mühendisliği
 4. Elektronik Mühendisliği
 5. Elektronik Öğretmenliği
 6. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 7. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 8. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
 9. Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
 10. Enerji Öğretmenliği
 11. Fizik
 12. Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 13. Kontrol Öğretmenliği
 14. Meteoroloji Mühendisliği
 15. Telekomünikasyon Mühendisliği
 16. Telekomünikasyon Öğretmenliği
 17. Uçak Elektrik-Elektronik
 18. Uzay Mühendisliği