AKADEMİK PERSONEL

Öğr. Gör. Masoud MALEKİ

Öğr. Gör. Dilek KAPUSUZ

Öğr. Gör. Negin MANSHOURİ

Elektronik iletişim sektörü, bireysel haberleşmeden toplu haberleşmeye, sanayi ve ticari alanda, reklam sektöründe ve eğitim sektöründe son yıllarda çok hızlı gelişim göstermektedir. Elektronik iletişimin yeni teknolojiler ile gelişmesi ve yaygınlaşması kaliteli emek gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında elektronik iletişim teknolojilerinde ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, analitik düşünebilen ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.